Här följer information från EU kommissionens sida om den
ekologiska certifieringen som KICKBITS produkterna har.

Alla KICKBIT produkter är gjorda av 100% biodynamisk
odling. De flesta av ingredienserna kommer från Tunisien
och Turkiet.

Viktiga principer för av ekologiska livsmedel innebär:

 • Stränga begränsningar för användning av tillsatser
  och processhjälpmedel
 • Stränga begränsningar för användningen av kemiskt
  syntetiserade tillsatser
 • Förbud mot användning av genetiskt modifierade
  organismer (GMO)


  UPPSTÄLLDA KRAV
 • Livsmedel ska produceras med i huvudsak råvaror
  med jordbruksursprung
 • Ingredienser som inte har sitt ursprung i jordbruket
  ska vara godkända av EU-kommissionen eller
  ett EU-medlemsland.
 • Tillsatser och processhjälpmedel får endast förekomma
  i mycket begränsad omfattning, och endast om de är,
  under noggrant beskrivna förutsättningar, godkända av
  EU-kommissionen.
 • Smakämnen och livsmedelsfärg är förbjudna.
 • Säkerställa att ekologiska och icke-ekologiska livsmedel
  alltid är åtskilda under lagring, hantering och förädling.
Utöver detta gör EU inspektioner minst en gång om året för att
säkerställa att de följer lagstiftningens krav. Vid behov görs även
ytterligare besök.

Läs mer om ekologisk odling på följande sida varifrån
källan till denna text kommer.

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_sv

Ekologisk odling
ÅF webshop
Kontakt

KICKBIT består av frukt och bär. De innehåller varken färgämnen, konserveringsmedel eller raffinerat socker. Ingredienserna är
100% ekologiskt odlade.

Kickbit | Svalgången 1| 724 81 Västerås | 021-472 97 78 | info (at) kickbit.se | En produkt från oria.